NL-Waarom Our Green Spine?

 nederlandse_vlag  Waarom Our Green Spine?

 Op korte termijn is het van groot belang dat de hoeveelheid CO2 in de aardatmosfeer afneemt.

Korte termijn is bepalend omdat we hebben nog 30  tot 50 jaar hebben voordat klimaatverandering uit de hand loopt. Het “tipping point” oftewel kantelpunt is nabij. Let wel, geen enkele duurzame maatregel of systematiek kan op korte termijn bewerken wat met Our Green Spine kan:  directe en blijvende afkoeling van  onze atmosfeer en directe/blijvende CO2 opname. Geen Blauwe economie geen Cradle to Cradle (onmisbaar voor een “zuivere  planeet”) kan op zo’n  korte termijn aan wat Our Green Spine kan doen, en dat door onze eigen directe inzet.

Voor onderbouwing Link Site-links/documentaires & artikelen.

Voor cursusprogramma’s Link NL-Cursusprogramma’s 

Voor business cases & producten, Link Smart Encounters & Products 

Our Green Spine roofpark controlling key-processes, velocity, radiation and water-managment
Our Green Spine roofpark by Green Art Solutions